Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Fire and Safety Consulting, s.r.o.

Legislatívne požiadavky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je okrem iného povinná:

Ponúkané služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) disponujeme osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika.

V tejto oblasti vieme zabezpečiť nasledujúce služby: