Ostatné služby

Fire and Safety Consulting, s.r.o.

Okrem požiarnej ochrany vieme zabezpečiť služby aj v oblasti hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych vodovodov, požiarnej signalizácie, vyhradených technických zariadenií, informatívnych meraní fyzikálnych veličín pracovného prostredia.

Ostatné ponúkané služby

Hasiace prístroje, hydranty a požiarne vodovody:

Elektrická požiarna signalizácia:

Služby na úseku vyhradených technických zariadení elektrických:

Informatívne merania fyzikálnych veličín pracovného prostredia: