Požiarna ochrana

Fire and Safety Consulting, s.r.o.

Legislatívne požiadavky na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je okrem iného povinná:

Ponúkané služby na úseku ochrany pred požiarmi

Naša spoločnosť Vám vie poskytnúť komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi, nakoľko máme oprávnenia na vykonávanie činností špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany, prostredníctvom ktorých vieme zabezepčiť aj vykonávanie činností preventivára požiarnej ochrany obce.

Špecialistom požiarnej ochrany vieme zabezpečiť nasledujúce činnosti:

Technikom požiarnej ochrany vieme zabezpečiť nasledujúce činnosti:

Pre obce prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce vieme zabezpečiť nasledujúce činnosti: